mobbing

Bullying w szkole jest odmianą mobbingu. Jest to naprawdę niebezpieczne zjawisko, dlatego że dotyka ono dzieci, często ma dramatyczny przebieg i niekiedy prowadzi do tragicznych konsekwencji. Co zatem należy wiedzieć o bullyingu w szkole? W jaki sposób rozpoznać dziecko, które jest prześladowane przez innych uczniów i jaką formę pomocy można mu zaproponować w takiej sytuacji?

Bullying w szkole – podstawowe informacje

Przemoc wśród uczniów w dużej mierze dotyczy przemocy psychicznej. Niestety tego typu zachowania dzieci wobec innego dziecka mogą pojawić w każdej szkole. Czasami do bullyingu dochodzi już nawet w pierwszych klasach szkół podstawowych. Osobą, która prześladuje i dręczy dziecko w szkole jest z reguły inny uczeń najczęściej rówieśnik, ale może być to także uczeń starszej klasy lub nawet nauczyciel, choć to zdarza się rzadko. Bullying może przybierać formę przemocy fizycznej, przemocy ustnej lub przemocy socjalnej, która polega na rozsiewaniu krzywdzących plotek na temat danej osoby. Możemy wyróżnić także cyberbullying, czyli nękanie za pomocą drogi elektronicznej. Każde dziecko może stać się ofiarą szykanowania, wyśmiewania czy upokarzania, jednak najczęściej problem ten dotyczy dzieci nieśmiałych, bądź tych, które w jakiś widoczny sposób różnią się od swoich kolegów. Osoba, która dopuszcza się bullyingu ma na celu zastraszenie swojej ofiary.

mobbing

Jak rozpoznać, że dziecko jest ofiarą bullyingu i jak mu pomóc?

Często dzieci, które są ofiarami przemocy ze strony rówieśników nie zwracają się z prośba o pomoc do rodziców czy nauczycieli, ponieważ się tego wstydzą lub też obawiają, że mogłoby to doprowadzić do zemsty ze strony prześladowców. Dlatego zawsze warto obserwować dziecko by w porę rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego. Objawami takiego stanu rzeczy może być np. to, że dziecko nagle opuszcza się w nauce, przejawia niechęć do chodzenia do szkoły, miewa stany lękowe czy też jego zachowanie bardzo się zmienia. Zaniepokoić powinno nas również to, że dziecko nie ma przyjaciół w szkole bądź w niewyjaśniony sposób niszczy lub gubi swoje rzeczy. Nigdy nie należy lekceważyć problemów dziecka. Pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą zawsze jest szczera rozmowa. W takiej sytuacji dziecko musi wiedzieć, że ma w nas oparcie i może liczyć na naszą pomoc. O dobry kontakt z dzieckiem musimy dbać już od samego początku. Już od najmłodszych lat powinniśmy wypracowywać w swoim dziecku asertywność. O bullyingu w szkole zawsze należy powiadomić dyrektora placówki oraz wychowawcę. Sprawę należy zgłosić także rodzicom dzieci, które dopuszczają się prześladowania. Niektóre dzieci będą potrzebowały wspólnej wizyty u psychologa i mowa tu zarówno o dzieciach, które były prześladowane, jak i tych, które taką przemoc stosowały. Jeżeli interesują nas tematy dotyczące szkoły to godne uwagi informacje z tej kategorii odnajdziemy na portalu elearningonline.pl. To serwis internetowy o edukacji, nauce i szkoleniach, który naprawdę warto odwiedzić.