terapia rodzinna

Kiedy wskazana jest terapia rodzinna? Czy jesteśmy świadomi sytuacji, które mogą wpłynąć na nasze relacje z najbliższymi? Może nie zdajemy sobie sprawy, że w wielu przypadkach odpowiedzią na te problemy może być terapia rodzinna.

Terapia rodzinna jako metoda wsparcia

Terapia rodzinna to metoda psychoterapeutyczna, która opiera się na pracy z całą rodziną i jej poszczególnymi członkami. Pomaga ona w odbudowie oraz wzmacnianiu więzi między bliskimi, poprzez poprawienie komunikacji i wzajemnego zrozumienia. Terapeutę zaangażowanego w proces terapeutyczny nazywa się terapeutą rodzinnym, który służy swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz poprawy relacji pomiędzy członkami rodziny. Terapie rodzinne stosuje się wtedy, gdy problemy jednego z domowników wpływają na życie pozostałych osób, a także w sytuacjach kryzysowych takich jak rozwód czy śmierć bliskiej osoby.

Konflikty i trudności w komunikacji

Jednym z najważniejszych aspektów życia rodzinnego są relacje pomiędzy jego członkami. Problemy z komunikacją mogą prowadzić do poważnych konfliktów, które niekiedy są trudne do rozwiązania bez pomocy specjalisty. Terapia rodzinna może być wskazana w przypadku problemów takich jak agresja, nieporozumienia, kłótnie czy trudności w mówieniu o uczuciach. Terapeuta rodzinny pomaga uczestnikom sesji lepiej zrozumieć siebie nawzajem.

Przebieg terapii rodziny

Terapia rodzinna może przybierać różne formy i zależy od indywidualnych potrzeb rodziny. Sesje mogą odbywać się raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu, w zależności od sytuacji oraz celów terapeutycznych. Czas trwania terapii również jest różny – czasami wystarczy kilka spotkań, a innym razem może być potrzebny dłuższy okres współpracy. W trakcie spotkań uczestnicy terapii uczą się nowych umiejętności komunikacyjnych, dzięki którym są w stanie lepiej wyrażać swoje uczucia i potrzeby. We wrocławskim Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobowości „Better można skorzystać z terapii rodzinnej

Współpraca z terapeutą rodzinnym

Ważnym elementem terapii rodziny jest zaangażowanie wszystkich członków rodziny oraz chęć współpracy z terapeutą. Proces terapii wymaga otwartości, szczerości oraz gotowości do pracy nad sobą i swoimi relacjami z innymi osobami. Istotne jest również zaufanie do terapeuty, który prowadzi rodzinę przez proces zmiany. W sytuacji, gdy jeden z członków rodziny nie jest przekonany co do celowości terapii, może to utrudnić osiągnięcie pozytywnych zmian w życiu rodzinnym.