lekarz

Ortoptysta to zawód obecny w Polsce od ponad 40 lat. Jednocześnie mało kto wie czym dokładnie zajmuje się ten specjalista. Warto uzupełnić swoją wiedzę, gdyż ortoptysta może pomóc w bezinwazyjnym rozwiązaniu wielu problemów ze wzrokiem. Jaki jest zakres obowiązków tego specjalisty? Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie? 

Jakie uprawnienia ma ortoptysta?

Jako, że do zdobycia uprawnień ortoptysty niezbędne jest ukończenie 2-letniego studium policealnego, zakres obowiązków tego specjalisty jest znacznie węższy niż zakres kompetencji lekarza okulisty. Ortoptysta ściśle współpracuje z okulistą. Jego domeną są metody bezinwazyjne. Najczęściej koryguje on problemy ze wzrokiem przy pomocy indywidualnie dobranych ćwiczeń. Zestaw ćwiczeń rekomendowanych przez ortoptystę może pomóc w leczeniu zeza (ćwiczenia te są skuteczne przede wszystkim u najmłodszych pacjentów), poprawie świadomości przestrzennej, leczeniu zaburzeń akomodacji i konwergencji czy poprawie widzenia obuocznego.

W przeciwieństwie do zabiegów chirurgicznych, które wykonują lekarze okuliści na efekty terapii prowadzonej przez ortoptystę należy poczekać. Niekiedy zadowalające efekty pojawiają się dopiero po kilku miesiącach. Jednocześnie zaletą takiej terapii jest bezpieczeństwo i brak efektów ubocznych.

Ortoptyści pracują zarówno z osobami dorosłymi (w tym również po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu wzroku – wówczas ich zadaniem jest pomoc w rehabilitacji), jak i dziećmi. Posiadają oni wiedzę pozwalającą na dostosowanie ćwiczeń do konkretnego pacjenta. Początkowo współpraca odbywa się w gabinecie ortoptysty – pacjent pod jego opieką uczy się wykonywać ćwiczenia. Z czasem oroptysta może zalecić wykonywanie ćwiczeń w domu i stawianie się jedynie na wizyty kontrolne. W przypadku małych dzieci specjalista może zadecydować, że ćwiczenia ze względów bezpieczeństwa będą wykonywane wyłącznie pod jego okiem.

Od ortoptysty możemy oczekiwać pomocy w doborze właściwych szkieł kontaktowych, pryzmatów, okularów korekcyjnych. Specjalista ten ma uprawnienia do wykonywania badania wady refrakcji i ostrości widzenia, badania kąta zeza, badania widzenia obuocznego, badania pola widzenia, dba oka, ruchomości gałek ocznych.

Ortoptysta – wymogi niezbędne do wykonywania zawodu

Zawód ortoptysty mogą wykonywać osoby, które ukończyły co najmniej 2-letnią szkoła policealną w zakresie ortoptystyki. Ciekawostką jest, że kształcenie ortoptystów w Polsce rozpoczęło się jużw 1979 roku. Pierwszą szkołą, która otworzyła kierunek ortoptystyka było Medyczne Studium nr 1 w Krakowie. W tej chwili kształcenie odbywa się w wielu większych miastach. Kandydaci na ortoptystów mogą kształcić się zarówno w uczelniach prywatnych, jak i publicznych. Nauka w studium to co najmniej 1600 godzin zajęć i dodatkowo praktyki zawodowe (są one niezbędne do uzyskania dyplomu).

Studenci ortoptystyki muszą zaliczyć takie przedmioty jak między innymi optyka, choroby narządu wzroku,  fizjologia i anatomia człowieka, metodyka pracy, pediatria. Uzupełnieniem zajęć medycznych są przedmioty humanistyczne takie jak psychologia i pedagogika (ułatwiają one pracę z pacjentami).

Jako, że studium policealne trwa jedynie dwa lata, wielu absolwentów decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach medycznych lub humanistycznych.

Kiedy udać się do ortoptysty?

Do ortoptysty należy udać się od razu po zauważeniu kłopotów ze wzrokiem. Dotyczy to szczególnie małych dzieci, które nie zawsze są w stanie zakomunikować swoje problemy (często nie są ich nawet świadome). Musimy zdawać sobie sprawę, że im wcześniej udamy się do specjalisty, tym większe szanse na pełne wyleczenie.

Fundacja Zobaczyć Jutro
al. Jana Pawła II 80/130, 00-175 Warszawa